Ważne dokumenty

WZORY DOKUMENTÓW

Zrzeczenie członkostwa i prawa użytkowania działki ZAPISZ
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych ZAPISZ
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przesyłanie korespondencji drogą elektroniczną ZAPISZ
Oświadczenie o segregowaniu śmieci ZAPISZ
Aktualizacja danych działkowca – formularz ZAPISZ
Wzór deklaracji członkowskiej ZAPISZ
Podanie – prace remontowe ZAPISZ
Oświadczenie o nie posiadaniu prawa do użytkowania działki w innym rodzinnym ogrodzie działkowym ZAPISZ
Oświadczenie o wstąpieniu w prawa do działki po zmarłym współmałżonku ZAPISZ
Wniosek osoby bliskiej o ustanowienie prawa do działki po zmarłym działkowcu ZAPISZ
Wniosek o zawarcie umowy dzierżawy działkowej z małżonkiem działkowca ZAPISZ
Umowa przeniesienia praw do działki (nowy wzór) ZAPISZ
Wniosek o zatwierdzenie przeniesienia prawa do działki ZAPISZ
Umowa zamiany praw do działek w tym samym ROD ZAPISZ
DOKUMENTY DOTYCZĄCE WYKONANIA SZAMBA NA DZIAŁCE
Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych – szambo ZAPISZ
Zasady budowy szamba na działce ZAPISZ
Protokół z przeprowadzenia szczelności szamba na działce ZAPISZ
Podanie o wydanie zaświadczenia – szambo ZAPISZ
Podanie – prace remontowe – szambo ZAPISZ
Oświadczenie i posiadany prawie do dysponowania nieruchomością na cele  budowlane (B3) ZAPISZ

 

Facebook