Oferty pracy

Oferty pracy

Zarząd ROD Elektron w Szczakach

poszukuje

pracownika gospodarczego na terenie ROD Elektron w Szczakach

Praca od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00 oraz w soboty w godzinach 8:00-13:00.

Praca na umowę zlecenie, płatne 21 zł brutto za 1 godzinę.

Oczekujemy, że pracownik będzie w pełni zaangażowany w swoje obowiązki. Będzie umiał pracować w małym zespole, którego będzie częścią.

Zgłoszenia:

na adres zarząd@elektron-szczaki.pl lub telefonicznie 22 726 97 47 wew. 22

Prosimy o dopisanie klauzuli do przesyłanych dokumentów: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Zgodnie z art. 13 ust. 1i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L119/1; dalej: „RODO” informujemy, że: Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest PZD ROD ELEKTRON w Szczakach, ul. Mrokowska 84, 05-504 Złotokłos, kontakt mailowy pod adresem:zarzad@elektron-szczaki.pl

Facebook