KARMNIKI / BUDKI DLA PTAKÓW

K A R M N I K I   /   B U D K I   D L A   P T A K Ó W

W ramach projektu zakupiono karmniki i budki lęgowe dla ptaków, w tym łowiących komary (dla jerzyków).

 

 

Facebook