SIŁOWNIA

S I Ł O W N I A

W ramach projektu zakupiono i zamontowano trzy urządzenia do siłowni plenerowej (fitter stepper z twisterem na pylonie, surfer + słup oraz krzesełko do wyciskania).

Na ten cel zaplanowano 20 tys. zł.

Facebook