Archiwa: kwiecień, 2017

INFORMACJA O ŚMIECIACH – 2017

Zalecenia co do sposobu gospodarki odpadami w ROD „Elektron” w 2017 roku – całość do pobrania. W bieżącym roku Ogród zdecydował się na zbiórkę odpadów w sposób selektywny. Koszt ponoszony przez działkowicza to

Czytaj dalej

Protokół Komisji Technicznej oraz cennik opłat

Tu można pobrać Protokół Komisji Technicznej. Tu znajduje się do pobrania podanie oraz cennik opłat za czynności techniczne.

Prawidłowa lokalizacja KOMPOSTOWNIKA

Prawidłowa lokalizacja KOMPOSTOWNIKA to 1 m od granic z sąsiadami, jak również z alejką.

Prawidłowe nasadzenia żywopłotów lub krzewów

Prawidłowe nasadzenia żywopłotów lub krzewów to 1 m od granic z sąsiadami, jak również z alejką. Wysokość do 1,5 m. Drzewa nie karłowate co najmniej 3 m od obrzeży działki.

Prawidłowa lokalizacja szamba szczelnego

Prawidłowa lokalizacja szamba szczelnego (jedno lub dwu komorowego, z kręgów betonowych lub innego kształtu, lub z tworzywa) wg warunków technicznych otrzymanych od Kierownika Ogrodu: Odległoœść od ogrodzenia sąsiada, jak też

Czytaj dalej

Dopuszczalna powierzchnia zabudowy na działce

Na działce, zgodnie z Ustawą o ROD oraz Statutem i regulaminem § 44, dopuszcza się zabudowę o powierzchni łącznej 35 m.k. oraz wysokości do 5 m przy dachu stromym (kąt

Czytaj dalej

Prawidłowe ogrodzenie na działce

Prawidłowe ogrodzenie na działce nie może przekraczać 1 m i musi być ażurowe. Żywopłoty na granicy działki nie mogą być wyższe niż 1m. Nasadzenia nie mogą przerastać poza granice działki.

Altany ponadnormatywne

Altany ponadnormatywne nie są zwolnione z podatku od nieruchomości i działkowiec obowiązany jest do zgłoszenia takiego faktu w gminie i opłacania podatku. Nie chroni to altan ponad 35 m.k. od

Czytaj dalej

Drzewa i krzewy na terenie ogólnym

Uwaga: Fakt zasadzenia przed laty przy swojej działce (na terenie ogólnym) drzew i krzewów ozdobnych, nie upoważnia działkowca do dysponowania tymi nasadzeniami. W przypadku chęci usunięcia tych nasadzeń należy porozumieć

Czytaj dalej

Praca elektryka – dodatkowe koszty

Zarząd ROD „Elektron” zawiadamia: Za pracę ELEKTRYKA w godzinach nocnych 19.00 do 8.00 np. wymianę bezpiecznika w szafce-rozdzielni lub altance pobierany jest ekwiwalent w kwocie 30 zł, płatny bezpośrednio Elektrykowi.

Czytaj dalej

Facebook