Opłaty ogrodowe w 2023 r.

Opłaty ogrodowe w 2023 r.

Opłaty ogrodowe w 2023 r.

Drodzy Działkowcy,

Zarząd ROD „Elektron” w Szczakach informuje o wysokości opłat działkowych:

=============================================

OPŁATY OGRODOWE W 2023 R.

Składka członkowska – 6 zł
Opłaty na rzecz ogrodu – 1,28 zł za 1 m² działki
Śmieci –  250 zł od działki
Opłata za zużytą wodę – 1,32 zł za 1 m³
Opłata energetyczna – 15 zł od działki
Opłata za energie elektryczną – 0,80 zł za 1 kWh

Opłaty wnosimy do 30 czerwca 2023 r.

=============================================

OPŁATY DLA NOWYCH DZIAŁKOWCÓW w 2024 r.:

Wpisowe – 600 zł
Opłata inwestycyjna – 3000 zł
Opłaty te są jednorazowe i należy je uiścić niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zatwierdzeniu przez Zarząd praw do użytkowania działki.

=============================================

ZALEGŁOŚCI W OPŁATACH

Przypominamy, że zgodnie z Uchwałą PZD ROD ELEKTRON nr 44/08/2016 z dnia 20.08.2016 r. zaległości w opłatach działkowych powyżej 150 zł skutkują wyłączeniem energii elektrycznej na działce.

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Komisarycznego ROD ELEKTRON nr ZK/160/2020 z dnia 29.07.2020 r. opłata za  ponowne podłączenie prądu wynosi 200 zł.

Ponowne podłączenie prądu nastąpi za uregulowaniu wszystkich zaległości w opłatach.

==============================================

Z poważaniem,

Zarząd ROD Elektron w Szczakach

Facebook