Skład Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej

Skład Zarządu ROD Elektron w Szczakach:

Prezes
Ewa Michałek-Czerepak
I Wiceprezes Dorota Kuna
II Wiceprezes Marian Przyżycki
Sekretarz
Zbigniew Płóciennik
Skarbnik
Michał Jaworek
Członek Zarządu Katarzyna Wojda
Członek Zarządu Krzysztof Łapiak
Członek Zarządu Ewa Długokęcka
Członek Zarządu Urszula Rudnik
Członek Zarządu Anna Goszczyńska
Członek Zarządu Paweł Kazimierczuk

 

Komisja Rewizyjna

rewizyjna@elektron-szczaki.pl

Przewodnicząca
Maria Stanek

Wiceprzewodnicząca
Hanna Bieniek

Sekretarz
Jadwiga Dmowska

Członkowie

Maria Gomólicka-Kornetka

Jolanta Rauh

Mirosław Długołęcki

Zdzisław Marcinkiewicz

Facebook