Skład Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej

Skład Zarządu ROD Elektron w Szczakach (stan na 8 sierpnia 2023 r.)

Prezes
Marian Przyżycki
I Wiceprezes Ewa Michałek-Czerepak
II Wiceprezes Dorota Kuna
III Wiceprezes Anna Goszczyńska
Sekretarz
Zbigniew Płóciennik
Skarbnik
Michał Jaworek
Członek Zarządu Katarzyna Wojda
Członek Zarządu Krzysztof Łapiak
Członek Zarządu Ewa Długokęcka
Członek Zarządu Urszula Rudnik
Członek Zarządu Paweł Kazimierczuk

 

Komisja Rewizyjna

rewizyjna@elektron-szczaki.pl

Przewodnicząca
Maria Stanek

Wiceprzewodnicząca
Hanna Bieniek

Sekretarz
Jadwiga Dmowska

Członkowie

Maria Gomólicka-Kornetka

Jolanta Rauh

Mirosław Długołęcki

Zdzisław Marcinkiewicz

Facebook