Informacje związkowe

1. APEL PZD – do pobrania.

2. Ustawa o ROD – do pobrania.

3. Statut PZD – zarejestrowany w KRS w dniu 9.09.2015 – do pobrania.

4. Regulamin ROD uchwalony w dniu 1.10.2015 ze zmianami wprowadzonymi w dniu 28.06.2018 roku – do pobrania.

5. Walne Zebranie Sprawozdawcze, obradujące w dniu 1 czerwca 2019 r., na podstawie § 64 pkt 7 Statutu PZD uchwaliło następujące opłaty na 2019 rok i terminy ich uiszczania – do pobrania. Jest również nowy kwit opłat (2019) – do pobrania.

6. Sprawozdanie Zarządu za 2018 r. – do pobrania.

Sprawozdanie KR za 2018 r. – do pobrania.

Sprawozdanie Kierownika Ogrodu za 2018 r. – do pobrania.

 

Facebook