TABLICE EDUKACYJNE

T A B L I C E    E D U K A C Y J N E

W ramach projektu zakupiono i zamontowano tablice edukacyjne o faunie i florze na naszym terenie, oraz o zasadach kompostowania i segregacji śmieci

Karmniki i budki lęgowe dla ptaków, w tym łowiących komary (dla jerzyków).

Sporządzono plan zagospodarowania ROD na podkładach geodezyjnych przewidujących tereny ogólne, ogródki jordanowskie, ścieżki edukacyjne.

Zrealizowano zadanie: tworzenie i odnowienie zieleni ( drzewa, krzewy, żywopłoty, murawy), w tym na terenie zrekultywowanym lub oczyszczonym ze szczególnym uwzględnieniem gatunków rodzimych.

Zamówiono „Opracowanie koncepcji nasadzeń krzewów na żywopłot, miododajnych i ozdobnych na terenie ogrodu”.

Całkowity koszt to 20.688,60 zł, zaplanowane na ten cel było 19.500,00 zł.

Facebook