BARDZO WAŻNY KOMUNIKAT w sprawie cen prądu w 2023 r.

BARDZO WAŻNY KOMUNIKAT w sprawie cen prądu w 2023 r.

BARDZO WAŻNY KOMUNIKAT w sprawie cen prądu w 2023 r.

Drodzy Działkowcy,

poniżej informacja Polskiego Związku Działkowców dotycząca kosztów prądu w 2023 r.

Propozycje zmian PZD do ustawy ws cen prądu (OTWÓRZ PDF)

Z poważaniem,
Zarząd ROD Elektron w Szczakach


Szanowni Państwo!

29 września 2022r – dwa dni od złożenia projektu – Sejm uchwalił ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. Regulacje ustawy – w zakresie, w jakim odnosiły się do ROD, zawierały rozwiązania, które były niekorzystne dla większości działkowców. Nie uwzględniały okoliczności, że w zdecydowanej większości ROD rozliczenia za energię elektryczną dokonywane są w oparciu o tzw. podliczniki, a nie w relacjach dostawca prądu – działkowiec. W konsekwencji pula 2000 kWh energii dostarczana w „ochronnej” miałaby być dzielona pomiędzy wszystkich działkowców.
Stąd też Krajowy Zarząd PZD opracował i przedłożył (30 września 2022r) propozycję zmian do ustawy uchwalonej przez Sejm. W dniu wczorajszym (4.10.22) odbyło się I czytanie ustawy w Senacie – na posiedzeniu Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności. Pomimo przekazania przez KZ PZD propozycji zmian wraz z uzasadnieniem do wszystkich senatorów (drogą e-mail) oraz zaprezentowania stanowiska przez przedstawiciela PZD podczas obrad, propozycje PZD nie zostały uwzględnione. Negatywne stanowisko w sprawie zajęła również storna rządowa, reprezentowana przez Annę Łukaszewską-Trzeciakowską, wiceminister z Ministerstwa Klimatu i Środowiska.
Wypowiedzi przedstawiciela rządu podczas rozmów (poza posiedzeniem komisji), dają podstawy by sądzić, że wiedza na temat skutków ustawy (w obecnym kształcie) dla działkowców jest niedostateczna. Przykładowo wyrażono zdziwienie, że działkowiec z reguły nie posiada indywidualnego przyłączenia do sieci, a co za tym idzie, nie może być traktowany jako podmiot uprawniony do pakietu energii sprzedawanego za preferencyjną cenę. Kwestia ta ma zaś kluczowe znaczenie dla zrozumienia sensu poprawek zgłaszanych przez PZD.
O ile bowiem (w obecnym kształcie) ustawa gwarantuje właścicielom domów rekreacyjnych pakiet 2000 kWh po preferencyjnej cenie (niezależnie od pakietu przypadającego na miejsce zamieszkania – mieszkanie/dom mieszkalny), o tyle w przypadku większości działkowców (altan), pakiet będzie rozliczany wobec całego ogrodu. W konsekwencji w ROD z ok. 400 działkami na działkowca przypadnie rocznie 5 kWh – ilość energii zużywana przez 2 godziny korzystania z czajnika elektrycznego.
Niesprawiedliwość i dysfunkcjonalność takiego rozwiązania powodowała, że postulaty PZD o zmianę, wiążącą wielkość pakietu „przysługującego” ogrodowi z ilością działek indywidualnych, wydawały się być oczywiste. Niestety, przebieg obrad nie potwierdził tych oczekiwań.
Na obecnym etapie procedowania ustawy nadal istnieje możliwość wprowadzenia korekty – podczas posiedzenia plenarnego Senatu. Dlatego też znaczenie będzie miało przekonanie senatorów do propozycji zmian. Stąd też zachęcamy do nawiązania kontaktu z parlamentarzystami, w szczególności z senatorami z Państwa okręgów, w celu zaprezentowania im problemu – wyjaśnienia specyfiki funkcjonowania ROD.
W załączeniu przesyłamy projekt zmian wraz z uzasadnieniem.
Zważywszy na poważne skutki finansowe dla działkowców i ROD – realny jest wzrostu rachunków za prąd o kilkaset procent – sprawę należy traktować jako bardzo pilną. Z uwagi na przedmiot nowych regulacji, nie można wykluczyć, że prace w Senacie zakończą się w najbliższych dniach.

Z wyrazami szacunku

Prezes PZD
Eugeniusz Kondracki

Facebook