Zawiadomienie o zwołaniu walnego zebrania oraz regulamin

Zawiadomienie o zwołaniu walnego zebrania oraz regulamin

Zawiadomienie o zwołaniu walnego zebrania oraz regulamin

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego ELEKTRON w Szczakach zawiadamia, że na podstawie paragrafu 56 statutu PZD zwołuje Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze.

Zawiadomienie oraz regulamin są dostępne w dołączonych załącznikach.

Z poważaniem,
Zarząd ROD ELEKTRON Szczaki

Regulamin Walnego Zebrania 2024 (POBIERZ)

Zawiadomienie 2024 (POBIERZ)

====

Facebook