Uwaga! Kradzież prądu to przestępstwo

Uwaga! Kradzież prądu to przestępstwo

Uwaga! Kradzież prądu to przestępstwo

Drodzy Działkowcy,

przypominamy, że nielegalne podłączenie się do instalacji elektrycznej z pominięciem urządzeń pomiarowych jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności do lat 5, zgodnie z art. 278 par. 5 Kodeksu karnego. Na sprawcy ciąży także obowiązek uiszczenia opłaty za nielegalny pobór prądu.

W związku z zaistniałymi ostatnio nieprzyjemnymi sytuacjami, Zarząd zwraca się z gorącą prośbą do Państwa o zwracanie większej uwagi na osoby podejrzanie zachowujące się przy skrzynkach elektrycznych oraz na to czy są na nich nasze ogrodowe plomby. Plomby są w kolorze niebieskim, mają numery, która są przypisane do danej skrzynki.

Z poważaniem,

Zarząd ROD Elektron w Szczakach

Facebook