Aktualizacja adresów

Aktualizacja adresów

Aktualizacja adresów

Szanowni Działkowcy,

przypominamy, że zgodnie z Regulaminem ROD §9, pkt 2, ppkt.7: Działkowiec ma w szczególności obowiązek aktualizować dane osobowe i adres do korespondencji.

W związku z powyższym Zarząd ROD ‘’ELEKTRON’’  zwraca się z prośbą do Działkowców o zaktualizowanie/podanie swoich adresów e-mail.

Usprawni to kontakt oraz przesyłanie wszelkich informacji

Aby zaktualizować/podać adres należy pobrać poniższy dokument, wypełnić go oraz podpisać. Dokument w formacie pdf do pobrania TU oraz w zakładce http://elektron-szczaki.pl/wazne-dokumenty/

Skan wypełnionego i podpisanego dokumentu można przesłać na adres: zarzad@elektron-szczaki.pl lub zostawić w biurze ogrodu.

Wniosek można również pobrać i wypełnić w biurze ogrodu.

Z  poważaniem,

Zarząd ROD Elektron w Szczakach

Facebook