Nowe ceny prądu w 2023 r.

Nowe ceny prądu w 2023 r.

Nowe ceny prądu w 2023 r.

Drodzy Działkowcy,

Zarząd ROD „Elektron” informuje, że na podstawie faktur otrzymanych od PGE Obrót S.A. za styczeń 2023 r., od dnia 1 stycznia 2023 r. stawka za 1 kWh zużytej energii elektrycznej wynosi 0,80 zł.

Podwyżka ceny prądu jest spowodowana przywróceniem podatku VAT w wysokości 23 %.

Prosimy o niezwłoczne uregulowanie zaległych opłat za energie elektryczną zużytą w 2022 r.

Z  poważaniem,

Zarząd ROD Elektron w Szczakach

 

Facebook