Udział w tworzeniu planu zagospodarowania przestrzennego

Udział w tworzeniu planu zagospodarowania przestrzennego

Udział w tworzeniu planu zagospodarowania przestrzennego

Drodzy Działkowcy,

Zarząd Komisaryczny ROD „ELEKTRON” uprzejme informuję, że począwszy od dnia dzisiejszego można składać wnioski do planu ogólnego Miasta i Gminy Piaseczno. Plan ogólny określi zagospodarowanie gminy i będzie podstawą do tworzenia przyszłych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Od przyjętych w planie ogólnym wytycznych w zakresie przeznaczenia danego terenu będzie zależało, jakie obiekty na nim będą mogły funkcjonować i w jaki sposób teren ten będzie mógł być wykorzystywany. W związku z faktem, że plan ogólny ma objąć swoim zakresem całą gminę, odnosić się on będzie też do terenów, na których obecnie funkcjonują Rodzinne Ogrody Działkowe.

Zakwalifikowanie w planie ogólnym terenu zajętego przez ROD do strefy, która w ogóle nie dopuszcza funkcjonowania ogrodu działkowego może w przyszłości doprowadzić do likwidacji takiego ROD. Dlatego tak ważne jest skorzystanie z możliwości zgłaszania wniosków do sporządzanego planu, w których zawarty będzie postulat utrzymania ROD. Wnioski takie można składać wyłącznie na obowiązującym wzorze do dnia 12 lipca 2024 r. Wnioski składać można elektronicznie, listownie lub osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno.

Warto przy tym podkreślić, że wniosek może być złożony przez każdego mieszkańca Gminy – zachęcamy zatem, aby wnioski składał Zarząd ROD, ale też działkowcy, członkowie ich rodzin, znajomi – liczy się każdy zabrany w sprawie głos. Ilość złożonych w obronie ROD wniosków może przesądzić o jego przyszłości.

Dla Państwa wygody przygotowaliśmy wzór takiego wniosku, z którego można skorzystać. Wystarczy wypełnić pola w punkcie 4 dotyczące danych osobowych i adresu zamieszkania i podpisać wniosek. Wniosek jest w wersji edytowalnej, można zatem według uznania modyfikować jego treść. W razie potrzeby biuro Okręgowego Zarządu może przygotować dla Państwa określoną liczbę kopii wniosku.

WNIOSEK (OTWÓRZ/ZAPISZ)

Więcej informacji zawartych jest pod adresem:
https://piaseczno.eu/rozpoczynamy-zbieranie-wnioskow-do-planu-ogolnego-gminy/

Liczymy na Państwa zaangażowanie i aktywność.

Z poważaniem,

Zarząd Komisaryczny ROD Elektron w Szczakach

Facebook