Wyniki testów wody w 2024 r.

Wyniki testów wody w 2024 r.

Wyniki testów wody w 2024 r.

Szanowni Działkowcy,

w załączeniu przedstawiamy wyniki testów wody z wodociągu działkowego.

Z poważaniem,

Zarząd Komisaryczny ROD Elektron w Szczakach

Ł_0_05_2024_168_FM_1

Ł_0_05_2024_168_FM_2

Ł_0_05_2024_168_FM_3

Ł_0_05_2024_1271_FM_1

Ł_0_05_2024_1271_FM_2

Ł_0_05_2024_1271_FM_3

Facebook