Wyprowadzanie psów

Wyprowadzanie psów

Wyprowadzanie psów

Szanowni Państwo,

Zarząd przypomina, że do obowiązków właścicieli psów należy sprzątanie po pupilach.

Za nieprzestrzeganie tego obowiązku można otrzymać mandat do wysokości 500 zł.

Przypominamy również, że zgodnie z § 68 pkt 10 , psy wyprowadzane na terenie wspólnym ROD muszą być na smyczy.

Prosimy o stosowanie się do powyższych zasad.

Z poważaniem,

Zarząd ROD Elektron w Szczakach

Facebook