Informacja o opłatach za energię elektryczną w 2023 r.

Informacja o opłatach za energię elektryczną w 2023 r.

Informacja o opłatach za energię elektryczną w 2023 r.

Drodzy Działkowcy,

Pragniemy poinformować wszystkich działkowców o komplikacjach jakie powstały w rozliczeniach za energię elektryczną między naszym ogrodem a spółką PGE.

Jak wszyscy wiemy na początku roku wzrosły koszty energii elektrycznej. Odbiorcy indywidualni, jak i instytucje były zobowiązane do złożenia stosownych oświadczeń, aby skorzystać z niższej taryfy.

Oświadczenie o należne nam 250 kWh dla każdego działkowca po 0,80zł/kWh, zostało też złożone przez nasz zarząd.

Mimo to PGE nadal naliczała nam wyższą stawkę. Po osobistej interwencji przedstawicieli naszego zarządu w biurze PGE, dowiedzieliśmy się, że nasze pierwsze oświadczenie zostało odrzucone jako niewłaściwe. Nikt o tym nie poinformował nas wcześniej. Złożyliśmy zatem następne oświadczenie o należnej nam niższej stawce, które zostało przyjęte i uznane za właściwe.

Kolejna przychodząca faktura za energię elektryczną nadal była naliczona po wyższej stawce, co wzbudziło nasz niepokój. Po kolejnym spotkaniu w PGE otrzymaliśmy zapewnienie, że została nam przyznana niższa stawka 0,80zł/kWh do 250 kWh, ale rozliczenie i zwrot nadpłaty nastąpi najwcześniej w grudniu tego roku.

Zatem przez cały ten rok musimy płacić stawkę 1,32 zł/kWh, co bardzo uszczupli finanse ogrodu.

Z uwagi na naszą dużą inwestycję jaką jest budowa drogi musimy zabezpieczyć budżet na jej wykonanie, dlatego zwracamy się do wszystkich działkowców o zrozumienie nas, dlaczego w rozliczeniach indywidualnych za energię elektryczną będziemy naliczać stawkę 1,32 zł/kWh.

Każda nadpłata wynikająca ze zużycia 250 kWh będzie zaliczona na poczet rozliczeń w roku 2024.

Z poważaniem,
Zarząd ROD Elektron w Szczakach

Facebook