Wszystkie posty napisane przezAdministrator

Zabroniona jest dodatkowa zabudowa – szczegóły

Nie dopuszcza się budowy wolno-stojących tzw.komórek narzędziowych oraz WC typu „sławojka”. Zgodnie z REGULAMINEM ROD § 68 na działce może się znajdować tylko jedna, stała zabudowa.

Zabezpieczanie liczników wody i zaworów!

Od dnia 8 kwietnia 2017 r. od godziny 11:00 Ogród zasilany jest wodą. Niestety, kolejny raz doszło do wielu wycieków. Alejki i altanki są zalewane z niezamkniętych zaworów lub rur

Czytaj dalej

Zmiana cen energii elektrycznej

Od dnia 1.07.2015 w ogrodzie nastąpiła zmiana cen energii elektrycznej. Nastąpiła obniżka do 0,60zł/kWh. Opłaty za zużyte media wnosimy do 31.05.2017 oraz do 30.11.2017. Jeżeli działka jest obciążona długiem większym

Czytaj dalej

Sprawa ZUS

Zarząd ROD „Elektron” powiadamia – Sprawa ZUS: W chwili obecnej, na koniec grudnia 2018, spłaciliśmy wszystkie zaległości względem ZUS.  

Osoby, które składają eternit oraz pokrycia dachowe na składowisku

Zarząd ROD”Elektron” powiadamia: Osoby, które składają eternit  na składowisku, przy kontenerach, proszone są o dopełnienie formalności w Gminie Piaseczno (druki można pobrać u  Kierownika Ogrodu). W przypadku nie załatwienia formalności

Czytaj dalej

Wyjaśnień w sprawie niezgodności w opłatach udziela Księgowość

Wyjaśnień w sprawie niezgodności w opłatach udziela Księgowość ROD „ELEKTRON” telefonicznie lub osobiście we wtorki, czwartki w godzinach od 8:00 do 13:00  (w niektóre soboty, w godzinach od 8:00 do

Czytaj dalej

Zabrania się parkowania samochodów…

Zabrania się parkowania samochodów na nawierzchni utwardzonej alei głównej, w alejkach poprzecznych do alei głównej oraz na miejscach wyłączonych z ruchu ( wykreślonych), w „świetle bram wjazdowych” (po stronie ogrodu,

Czytaj dalej

Za co można utracić prawo do użytkowania działki?

Za co MOŻNA utracić prawo do użytkowania działki w ogrodzie typu ROD: Jeżeli działkowicz pozostaje w zwłoce z opłatami przez okres 6 miesięcy i po upomnieniu nie spłacił całości długu.

Czytaj dalej

Zakaz zamieszkiwania na stałe na działkach

Zarząd ROD „ELEKTRON” w Szczakach przypomina, że na działkach nie wolno zamieszkiwać na stałe (Ustawa Sejmowa rozdz 2 art.12 oraz Regulamin ROD § 7 ).

Wjazd samochodów dostawczych

Wjazd samochodów dostawczych może się odbywać tylko w obecności działkowicza zamawiającego tego typu samochód. Działkowicz ponosi koszt wjazdu jak też odpowiada za ewentualne zniszczenia spowodowane przez dostawcę.

Facebook