Wyniki badania wody w 2023 r.

Wyniki badania wody w 2023 r.

Wyniki badania wody w 2023 r.

Drodzy Działkowcy,

Poniżej przedstawiamy wyniki badania wody z 4 ujęć na terenie ogrodu.

W związku ze znacznym przekroczeniem zawartości żelaza w próbce wody ze studni nr 3, Zarząd podjął decyzje o natychmiastowym jej wyłączeniu z użytku.

Z poważaniem,

Zarząd ROD Elektron w Szczakach

WYNIK 1

WYNIK 2

WYNIK 3

WYNIK 4

Facebook