Włączenie wody – prosimy o zamknięcie liczników i zaworów

Włączenie wody – prosimy o zamknięcie liczników i zaworów

Włączenie wody – prosimy o zamknięcie liczników i zaworów

Liczniki wody oraz zawory należy zamknąć oraz zabezpieczyć przed przymrozkami do końca marca b.r.

Od dnia 3.04.2018 będą prowadzone prace hydrauliczne, próby instalacji i przygotowanie do rozruchu.

W dniu 7.04.2018 ( jeżeli nie będzie przymrozków) jest planowane próbne włączenie wody w centralnym wodociągu.

Zarząd nie ponosi odpowiedzialności za skutki wywołane nie zamknięciem zaworów na działkach oraz w altankach. Opłata za niekontrolowane wycieki wynosi 20,00 zł.
Za zdjęte zawory czy też zawory i liczniki, oraz powtórne plombowanie jest pobierana opłata w wysokości 100,00 zł.

Zarząd ROD „Elektron”

Facebook