WAŻNE!!!! Ogłoszenie Zarządu Komisarycznego z 22.10.2019 r.

WAŻNE!!!! Ogłoszenie Zarządu Komisarycznego z 22.10.2019 r.

WAŻNE!!!! Ogłoszenie Zarządu Komisarycznego z 22.10.2019 r.

Dzień Dobry,

na początku listopada 2019 r. na terenie ogrodu będzie instalowany system zdalnego otwierania bramy (z możliwością jej otwarcia przez telefon komórkowy przy pomocy specjalnej aplikacji).

Aby umożliwić działkowcom korzystanie z tej opcji niezbędny jest aktualny numer telefonu do kontaktu, do każdego działkowca.

Uwaga! Powyższe nie wyklucza korzystania – tak jak dotychczas – z pilotów do bramy.

Ponadto informujemy, że w 2018 r. PZD opublikował nowy wzór deklaracji członkowskiej i wszyscy działkowcy powinni ją wypełnić, podpisać i dostarczyć do Zarządu.

Złożenie ww. deklaracji jest niezbędne w celu prowadzenia spraw finansowo-księgowych działkowców w oparciu o autorski program PZD stworzony do tego celu.

Sprawa ta stanowi priorytet dla Zarządu Komisarycznego i ma na celu usprawnienie prac związanych z wyborami nowego Zarządu.

Dlatego też Zarząd zwraca się z prośbą o wypełnienie i przekazanie formularza deklaracji:

Wypełniony dokument można:
– przesłać (w formie skanu) na adres biuro@elektron-szczaki.pl,
– przesłać zwykłym listem poprzez Pocztę Polską na adres ogrodu,
– dostarczyć osobiście do świetlicy, w godzinach pracy księgowej.

Zarząd Komisaryczny ROD Elektron

Deklaracja w formacie PDF (np. Adobe Acrobat Reader) (ZAPISZ)

Deklaracja w formacie DOC (Microsoft Word) (ZAPISZ)

Facebook