Pismo do Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie

Pismo do Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie

Poniższa informacja została wysłana do Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie
Powiadamiamy Państwa, że na terenie naszego ogrodu działkowego ROD Elektron w Szczakach przy ul. Mrokowskiej 84 od kilku tygodni „działa” złodziej okradający naszych działkowiczów. Kradzieże odbywają się najczęściej podczas obecności działkowiczów na działce. Wejście następuje przez uchylone (nawet nieduże) okno lub niezamknięte na klucz drzwi. Giną na ogół wyłącznie pieniądze i to w kwocie „dopuszczalnej” przez prawo.

Prosimy o zainteresowanie się sprawą i udzielenie nam porady jak działkowicze mają się zachowywać.

Sprawy na ogół są zgłaszane do Waszej Komendy i zgłaszający są powiadamiani o małej szkodliwości czynu (poniżej 1000 zł).

Facebook