Elektron – miejsce przyjazne przyrodzie i ludziom

Drodzy Działkowcy,

Stowarzyszenie Ogrodowe Elektron prowadzące Rodzinny Ogród Działkowy „Elektron” w Szczakach realizuje projekt „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” w ramach działania 2.5, – Poprawa jakości środowiska miejskiego, Oś Priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020″, „Elektron – miejsce przyjazne przyrodzie i ludziom”.

Celem projektu jest ochrona i poprawa jakości terenów zielonych w miastach i ich obszarach funkcjonalnych, przyczyniająca się do łagodzenia negatywnych skutków zmian klimatycznych.

Projekt całkowicie sfinansowany z funduszy UE.

Dofinansowanie projektu z UE : 150.000,00 PLN

PLAKAT DO DRUKU (PDF)

Szczegóły dot. inwestycji są dostępne w zakładce „Zakupione z funduszy europejskich

=====

GALERIA

Facebook