Elektron- miejsce przyjazne przyrodzie i ludziom

Drodzy Działkowcy,

Polski Związek Działkowców stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie prowadzące Rodzinny Ogród Działkowy „Elektron” w Szczakach realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Elektron- miejsce przyjazne przyrodzie i ludziom”

Celem projektu jest ochrona przed hałasem i pyłem zawieszonym w powietrzu, zwiększenie różnorodności flory i fauny w ogrodzie, zwiększenie świadomości ekologicznej i społecznej działkowców, zwiększenie bezpieczeństwa, dbałość o aktywność ruchową działkowców.

Projekt całkowicie sfinansowany z funduszy UE.

Dofinansowanie projektu z UE : 150.000,00 PLN

Zarząd ROD Elektron w Szczakach

Facebook