Dodatkowe patrole Policji

Dodatkowe patrole Policji

Dodatkowe patrole Policji

Szanowni Państwo,

od  następnego tygodnia na terenie naszego ogrodu będą realizowane dodatkowe patrole Policji (odpłatne).

Powyższe ma związek z licznymi przypadkami włamań i kradzieży.

Zarząd Komisaryczny

ROD Elektron w Szczakach

Facebook